Bioconstrucció i energies renovables


Casetadepalla


La Bioconstrucció (o Biologia de la construcció) a grans trets, es podria dir que és un concepte que fa referència a aquelles construccions fetes amb materials naturals i que a més també tenen en compte el benestar de les persones que les habiten i-o hi treballen.

 

La palla juntament amb la terra, la pedra i la fusta són dels materials més antics de construcció que hi ha. Des de fa mil·lenis s'ha usat com a fibra barrejada amb fang per fer construcció amb terra, però és a partir de l'invent de les embaladores de bales de palla que comencem a construir amb les bales senceres.

 

https://casetadepalla.blogspot.com/