Subvencions


Per la millora de la conservació de l'os bru als Pirineus 

 

Ipcena-EdC hem rebut una subvenció, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb l'ajut de la Unió Europea, Mitjançant el PDR Actuacions Espècies hàbitats i paisatges.  

 

Per afavorir la millora de l gestió i conservació de l'os bru als pirineus, amb l'atorgament d'una subvenció per a la redacció del Pla de Conservació de l'us bru a Catalunya, el projecte a comptat amb ajuts Europeus a la conservació de la Biodiversitat i de la Generalitat. La realització del projecte de redacció del pla de conservació de l'os bru hem comptat amb la col·laboració de l'entitat FAPAS d'Astúries la mes important en el coneixement i defensa de l'os bru arreu de la península. 

 

El Pla de recuperació i conservació d'obligat compliment des del 2011 per a totes les especies declarades en perill d'extinció com es el cas de l'os bru, Ipcena-EdC vam optar a la convocatòria de subvenció, ACC/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, per a l’any 2022, que posteriorment sens va comunicar una proposta de resolució provisional i finalment l'11 de juliol de 2022 sens atorga la resolució definitiva. 

 

Quins objectius te l'aplicació del pla de recuperació i conservació de l'os bru als Pirineus? 

 

En la conservació de la Biodiversitat resulta fonamental que les especies en una situació de conservació mes precària, protegides i en perill d'extinció, disposin de plans de adients de conservació de les especies, i ací ho exigeixen les normatives en tots els àmbits. l'os bru constitueix una de les especies de la nostra fauna mes singular per ser el vertebrat major de les especies i que compleix un paper fonamental com a regulador de la cadena tròfica en estar situat a la cúspide de la mateixa i alhora es una mostra viva d'una espècie que li dona qualitat ambiental als territoris on viu. 

 

Els Plans de Conservació tenen la finalitat fonament d'establir tot un seguit de criteris i normes de millora en la gestió ambiental del territori on conviu l'os bru, per millorar tots aquests aspectes relacionats amb el seu habitat i les activitat humanes amb la finalitat que la supervivència i les expectatives presents i futures de l’espècie puguin millorar i superar les situacions actuals de risc de la seva conservació. 

 

El pla estableix diferents comissions tècniques i socials per afavorir la participació de la població local i afavorir alhora la investigació per actuar amb el màxim rigor i coneixement de l’espècie amb actuacions que repercuteixin en la millora de l’espècie. 

 


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393