· 

Comencen les obres per demolir les sitges de Pardinyes i el barri reitera que intentarà “aturar-les


Les màquines comencen a perforar el sòl i els veïns lamenten que les cigonyes que hi habiten s’hagin vist alterades i atacades

 

L’empresa adjudicatària, Delta Punt Enderrocs, va iniciar ahir els treballs de demolició d’una de les sitges de l’antic Senpa, que acolliran el futur alberg de Pardinyes.

 

Una màquina perforadora va iniciar ahir cap a les 10 del matí les tasques de perforació del sòl de l’interior de la primera sitja i en els pròxims dies es procedirà a la demolició de la resta de l’immoble combinant mitjans manuals amb maquinària pesada de grans dimensions.

Els operaris feia dies que estaven duent a terme les tasques de neteja de l’interior de la sitja, però ahir els veïns es van despertar amb el soroll que va provocar la màquina perforadora que es podia sentir des de diferents indrets del barri.

 

El president de l’associació veïnal de Pardinyes -Orvepard-, Joan Torné; el portaveu d’Ipcena, Joan Vázquez, i el portaveu de la Plataforma de Veïns de Pardinyes, Paco Castillo, no se’n sabien avenir que justament el primer dia laborable de l’any s’hagin iniciat les obres i van anunciar que avui es reuniran amb l’advocat Pau Simarro per estudiar la interposició al jutjat contenciós administratiu d’un procediment urgent (anomenat interdictal) per aturar els treballs després que l’empresa adjudicatària hagi començat els treballs de demolició de les sitges de l’antic Senpa.

 

Segons va explicar Pau Simarro el passat mes de novembre, un cop presentat al jutjat contenciós administratiu el procediment interdictal, el jutge haurà de pronunciar-se en 24 hores sobre la petició d’aturar els treballs i la vista s’ha de fer abans de deu dies. En cas que s’admeti, es podran paralitzar les obres i el trasllat dels nius de cigonya que hi ha per tal de decidir si és necessari o no demolir els edificis. Cal dir que, en aquest cas, serà l’Orvepard l’encarregada de presentar el procediment interdictal.

 

El portaveu d’Ipcena va advertir que en l’edifici hi ha 17 nius, amb 34 cigonyes, les quals sembla ser que poden iniciar la unió i la criança abans del que és habitual, a partir del 9 de febrer, per les altes temperatures. “Les cigonyes tenen el rellotge biològic atrofiat”, va comentar, i va advertir que “l’empresa adjudicatària haurà de finalitzar els treballs de demolició de les sitges abans d’aquesta data”. Els representants de l’Orvepard, la Plataforma de Veïns de Pardinyes i Ipcena van lamentar que les cigonyes que habiten a les sitges “s’hagin vist alterades i atacades a causa del fort soroll de la màquina, amb la finalitat de construir un macroalberg imposat per l’actual govern de la Paeria”.

 

L’Equipament Comunitari per a Múltiples Usos (ECMU) es construirà al solar situat al carrer Xavier Puig Andreu números 7-9, que també té façana per Oriol Martorell 2. El projecte planteja un edifici de tipus modular. La planta baixa està composta per pilars i bigues metàl·liques col·locats in situ, i les dues plantes superiors seran mòduls prefabricats.

 

La superfície construïda total és de 3.283,8 metres quadrats, amb un total de 34 habitacions de diferents tipologies i 116 llits (l’equip de govern ha recordat en més d’una ocasió que l’ocupació òptima per a persones temporeres és de 70). El pressupost base de licitació és de 5.311.021,48 euros i el termini d’execució de les obres és de vuit mesos.

 

L’ECMU es destinarà durant l’estiu a l’allotjament de temporers que busquen feina a la campanya de la fruita i, durant la resta de l’any, com a allotjament d’urgència, per a estades limitades de col·lectius diversos o emergències estacionals, entre d’altres.

Aquesta actuació compta amb una ajuda de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, per import de 4.000.000 euros, i una altra de la Diputació de Lleida, per import de 600.000 euros.

 

D’altra banda, l’enderrocament de les dues edificacions de les antigues sitges del Senpa, al carrer Oriol Martorell números 2 a 8 de Pardinyes, que es van adjudicar per 158.103,90 euros, permetrà donar pas a la construcció del nou Equipament Comunitari de Múltiples Usos (ECMU). L’actuació afecta una superfície construïda total de 875 metres quadrats i dues edificacions, un antic habitatge i l’edifici 1 de les sitges, a més de la tanca que delimita el recinte.