· 

IPCENA s'ha adherit a la campanya d'adhesions d'ONGs per donar suport al Ministeri de Transició Ecològica a la iniciativa de declarar espècie protegida al llop


4 de febrer de 2021

 

IPCENA-EdC s'ha adherit a la campanya que s'ha iniciat d'adhesions d'ONGs per donar  suport al Ministerio de Transición Ecológica a la seva iniciativa de declarar espècie protegida al llop a Espanya. Suma també la teva adhesió, perquè el llop sigui afegit com més aviat millor a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial.


MANIFEST PER LA PROTECCIÓ DEL LLOP

 

El proyecto científico Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico y Evaluación del Estado de Conservación de sus Hábitats Naturales, al costat de totes les organitzacions signants, manifesten el seu suport al Ministerio de Transición Ecológica i li demanen que faci efectiva, sense més dilació, la inclusió del llop (Canis lupus) a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial (LESRPE) tal com es va acordar el 4 de Febrer de 2021 a la Comisión Estatal por el Patrimonio Natural i la Biodiversidad basant-se l'informe del Comité Científico de Flora i Fauna Silvestres del propi Ministerio de Transición Ecológica, sol·licitat el 2019 per la Asociación para la Conservación i Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).

 

A més del seu indubtable valor cultural, el Comitè Científic va reconèixer en el seu dictamen l'enorme valor ecològic d'aquesta espècie, com a peça fonamental en el funcionament dels ecosistemes ibèrics i va aconsellar la inclusió en el LESRPE de totes les poblacions de l'espècie a nivell nacional.

 

El llop és una joia de la nostra fauna, un depredador apical que, a més de regular eficaçment les poblacions d'ungulats silvestres i mesodepredadors, és capaç d'autoregular les seves pròpies poblacions, fins i tot en els hàbitats més degradats. El seu control letal per evitar atacs a la ramaderia és, per tant, innecessari, ineficaç i contraproduent al desintegrar rajades ben estructurades que s'alimentaven, sobretot, de mitjans i grans ungulats silvestres.

 

La ramaderia extensiva ha de desenvolupar la seva activitat econòmica sempre des del respecte total i absolut a l'entorn, és a dir, a totes les espècies silvestres de fauna i flora que habiten les seves zones de pasturatge, contribuint a la protecció de la biodiversitat, potenciant els serveis ecosistèmics i conservant els hàbitats i els paisatges, tal com implica el compliment dels compromisos ambientals a què obliga la PAC.

 

La coexistència de ramaderia extensiva i grans depredadors precisa d'un adequat maneig de la ramaderia, que inclogui la recuperació de la pastura i la implementació de mesures preventives i dissuasòries. També cal garantir la disponibilitat de suficients preses silvestres i que les comunitats autònomes apliquin com més aviat la normativa vinculada a l'abandonament de carronyes en el medi natural, ja que constitueixen una important font d'alimentació del llop, ós i altres carronyers.

 

L'activitat depredadora del llop sobre ungulats silvestres malalts és clau per prevenir epidèmies de malalties infeccioses que cada any causen importants pèrdues a la cabanya ramadera. La presència del llop també evita la proliferació de gossos forals o abandonats, causants de gran part dels atacs al bestiar que solen atribuir-se a el llop.

 

Ja han transcorregut 50 anys des que el 1970 Félix Rodríguez de la Fuente donés aquell primer pas, aconseguint que el llop deixés de ser perseguit com una feristela a l'ésser parcialment protegit com a espècie cinegètica a la Llei de Caça 1/1970, la qual segueix vigent en algunes CCAA i, paradoxalment, és més conservacionista en alguns aspectes que altres normatives més recents. No obstant això, aquella mesura que va salvar al llop ibèric de la seva imminent extinció ja està caduca i resulta insuficient per garantir el futur de l'espècie a llarg termini i per permetre l'expansió de l'àrea de distribució de l'espècie, que gairebé no ha variat des de llavors.

 

Per tot l'exposat anteriorment, el conjunt de les organitzacions i persones signants agraeixen al Ministerio de Transición Ecológica la seva aposta ferma i decidida per la recuperació dels nostres ecosistemes i la conservació de la nostra biodiversitat al concedir, a una espècie emblemàtica i essencial de la fauna ibèrica, com és el llop, el respecte i la protecció legal que sens dubte mereix. Confiant que el futur pla del llop potenciï les bones pràctiques ramaderes, descarti el control letal i es basi principalment en la conservació científica de l'espècie pel que fa al seu indispensable paper, com súper-depredador apical, en els ecosistemes ibèrics.

 

Suma la teva adhesió omplint aquest formulari

Un cop omplert, el nom de la teva organització serà inclòs entre els signants d'aquest manifest.