· 

Ipcena critica la gestió de la Generalitat sobre la problemàtica de l’os al Pallars i Val d’Aran


En una nota feta pública ahir divendres, l’entitat ecologista comenta que resulta molt negatiu que el director General manifesti que, han invertit el 14% del pressupost del life en tasques de sensibilització i informació ambiental, en total 350.000€. Matisant el director general, que la sensibilització ambiental nomes l’han fet a centres educatius.

 

Es aquí un dels principals errors alhora de pregunta’ns perquè després de 22 anys de la reintroducció encara molta gent del territori té una mala opinió dels óssos i fins i tot el rebutja, justament és aquesta manca de campanyes de sensibilització no realitzades entre la població adulta del territori dels Pirineus.

 

Perquè si bé es important que els escolars rebin campanyes d’educació ambiental es igual d’important que aquestes campanyes es realitzin també entre la població adulta que en definitiva es la gent que amb les seves activitats actuen a la zona.

 

Per Ipcena és imprescindible la creació d’una comissió de participació i diàleg, en la que participin tots els sectors implicats, Ramaders , sector turístic, ecologistes, administracions, que permetin mitjançant el diàleg comprometre’s arribar al màxim consens que permeti plantejar una gestió acordada implementant totes les mesures adequades que permetin la convivència entre els óssos i les activitats socials. Aquesta manca de participació l’únic que provoca es crispació i desconfiança que no ajuda per a rés la comprensió de la realitat de la pròpia situació.

 

Pel que fa a l’ós Goiat, també resulten incomprensibles i inacceptables que en la roda de premsa el director general, indiques que en el protocol que s’està elaborant, únicament es signarà amb Nafarroa (Navarra) i Aragó, matisant que no li proposaran a França, un error gravíssim, perquè França es una part essencial, i es el territori que comparteix majoritàriament els óssos amb Catalunya i l’Aran Occità, i per tant cal considerar França un actor essencial vital pel programa de conservació dels óssos als Pirineus.

 

De nou en relació a l’ós Goiat, el director general diu que es queda, que el deixaran hivernar i que a la primavera el foragitaran si ataca als ramats, malgrat no descarten la seva expulsió, sens dubte que aquest canvi respecte a les manifestacions del conseller de territori a l’agost al Pallars Sobirà com a l’Aran, manifestant que el govern expulsaria al l’ós Goiat, es deu sense dubte al paper de la CE a exercit desprès de la denuncia presentada  d’IPCENA, reclamant que no s’expulsés a l’ós Goiat, juntament amb la manca de certificació que fos l’ós Goiat el responsable de tant atacs a cavalls adults sense les preceptives necròpsies.

 

Per últim l’entitat ecologista demana als partits polítics amb presencia al parlament Català, que participin alhora de plantejar solucions en aquesta qüestió i s’impliquin en la resolució del conflicte afavorint el diàleg i acordant disposicions que permetin disposar de més mesures que afavoreixin en consens necessari, que permeti la conservació del mon rural i la biodiversitat ecològica del país com signes irrefutables de la nostra personalitat més identitària.