· 

Ipcena localitza altres 25 aus mortes dins de dues basses de residus líquids de l’empresa ANQUI S.A. de Soses (Lleida)


Ipcena exigeix la retirada dels residus líquids que contenen “àcid sulfúric i metalls pesats” que emmagatzema en dues basses i també insta a l’Agència de Residus de Catalunya a actuar d’ofici davant el evident perill  que suposa per als aqüífers, la flora i la mortalitat demostrada de diverses especies d’ocells en varies ocasions.

 

Hem presentat un requeriment a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en què se sol·licita a aquest organisme que retiri els residus que aquesta empresa de fertilitzants emmagatzema en les dues basses. Ipcena insta l’ARC a actuar d’ofici i a carregar, posteriorment, el cost de l’actuació a l’empresa, davant “la manca d’interès” d’aquesta en fer-ho.

 

L’empresa estava sent investigada pel SEPRONA, per un episodi idèntic l’1 d’agost de 2017 (expedient G0831–2017-1357)  després d’un abocament d’aigües residuals en un camp denunciat per Ipcena i una altre afectat i de localitzar posteriorment en una inspecció el 28 de març per part de SEPRONA una vintena d’aus mortes –algunes protegides- en les dues mateixes basses on s’emmagatzemen aquests perillosos residus. Considerem  “temerari” prolongar més la situació,  s’han de retirar immediatament  aquests residus líquids.

 

L’ARC va instar aquesta indústria el 22 de maig a aportar en quinze dies un nou estudi d’alternatives de gestió del residu líquid que emmagatzema. Dues setmanes després, però, l’empresa va sol·licitar una ampliació de termini per poder-lo presentar.  El 6 de juliol l’empresa va lliurar  l’Agència de Residus un nou document comprometent-se en el termini màxim d’un mes a dur a terme diferents proves per neutralitzar del pH del residu, i, en el més següent, a fer-ne altres d’evaporació, per tal que un cop assolida la concentració de sòlids manipulades, el concentrat resultant del procés de tractament s’analitzaria per definir les possibles alternatives.

 

Tot i els compromisos de l’empresa Anqui, SA, des d’Ipcena considerem que la firma, està dilatant en el temps tots els requeriments emesos per l’ARC, amb l’objectiu de guanyar temps i no resoldre la problemàtica gravíssima que no es pot allargar més temps atenem la gravetat.

 

L’empresa ANQUI, S.A., ha causat un atemptat ecològic” ja que afirmen que des que va començar a operar el 2012, ja va construir les dues bases de residus aquosos àcids, sense aquestes estar incloses a l’autorització ambiental, de la qual disposava la indústria. Per tant, durant tots aquests sis anys, les basses de residus amb àcids han estat operatives, sense que l’ARC en tingues coneixement.

 

La investigació del SEPRONA van prendre declaració aquest dimecres en qualitat d’investigat al representant d’aquesta empresa de Soses per un suposat delicte contra els recursos naturals i el medi ambient.

 

El Seprona va prendre mostres del residu que contenien les dues basses i les va enviar a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. També van recollir els cadàvers de les aus, que van ser traslladats al Centre de fauna salvatge de Vallcalent de Lleida. Del resultat de les anàlisis toxicològiques efectuades, s’ha pogut determinar que es tracta de residus “irritants i corrosius” caracteritzats com a “perillosos”, que “poden provocar un dany substancial en la qualitat de l’aigua superficial i en els aqüífers i un risc per a la salut de les persones i per a la fauna i la flora”.

 

De l’informe veterinari de la necròpsia efectuada als animals, es desprèn que la mort va ser provocada per la seva exposició i contacte amb la substància química i per la inhalació del producte. El mateix informe va confirmar que entre les aus mortes hi havia diversos exemplars d’abellerol, cabusset comú, gaig blau i una altra del gènere ‘tringa’, aus incloses en l’annex d’espècies protegides de fauna salvatge autòctona del Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals a Catalunya.