· 

Ipcena denuncia a General d’Olis per abocaments descontrolats i destrucció d’un jaciment arqueològic a Juneda


Terra saturat per l’abocament descontrolat d’oliasses, Abocades en un camp agrícola, amb el sistema de buidatge, prop del mas de l’Aranyó
Terra saturat per l’abocament descontrolat d’oliasses, Abocades en un camp agrícola, amb el sistema de buidatge, prop del mas de l’Aranyó

IPCENA ha denunciat davant de les conselleries de Territori i Cultura a les empreses General d’Olis de les Borges Blanques i a Germans Gelonch de Juneda, com a responsables de realitzar abocaments de mes de 100.000 litres de forma descontrolada del residu aquos d’oleàcies i de destruir un jaciment Iber Roma, prop del Mas de l’Aranyó al terme municipal de Juneda.

 

LES ADMINISTRACIONS MIRANT AL CEL.

 

Fa tant sols un any al febrer de 2017 que les entitats, Centre Excursionista les Borges – Garrigues, Ateneu Popular Garriguenc, La banqueta de Junedai Ipcena-EdC denunciàvem rompudes i abocaments descontrolats per part de la mateixa empresa prop del mas de Miravall, també al terme de Juneda, sense que des de l’Ogau ens informéssin malgrat la gravetat dels fets de les accions realitzades, la qual cosa considerem greu.

 

L’espai afectat es troba localitzat en les següents coordenades UTM, X:318900 – Y: 4597370, a uns 300 metres en direcció nord-est del Mas de l’Aranyó, s’han roturat espais de vegetació natural mediterrània per explanar una zona d’alzines i brolles, per sota d’aquest indret han abocat uns 100.000litres de les aigües residuals de les oleàcies amb el sistema abocament lliure sense dosificació com es pot observar a les fotografies realitzades al dia d’ahir.

 

En les tasques d’explanació per guanyar espais per abocar oleàcies, s’han destruït restes d’un antic poblament Iber Roma, catalogat i protegit per la Llei Catalana de Patrimoni i pel POUM municipal.

Condicions d’aplicació de les oliasses en l’autorització ambiental, del 19 de juliol de 2013.

 

La gestió de les oleàcies es realitza mitjançant l’aplicació com a fertilitzant, amb les limitacions que fitxa l’ARC que son 30m3 any/hectàrea, aplicació màxima una vegada cada tres anys a la mateixa finca, condició que no compleix i que de forma il•legal aboca de forma clandestina i il•legal els residus de les oliasses

IPCENA DEMANA I EXIGEIX QUE,

 

Al departament de Territori i Sostenibilitat.

 

1- Copia de les inspeccions fetes a l’empresa General d’Olis del 2016 i l’ultima la del 2017, sobre el compliment o no de les condicions fitxades en l’autorització ambiental.

2- Informació i documentació que demostri si l’empresa a disposat de les terres necessàries per l’aplicació dels líquids residuals de les oleàcies des de les condicions fitxades al 2013, tant en cas positiu com negatiu el nombre de terres on s’han aplicat les oleàcies, amb la fitxa corresponent identificat iva del nombre hectàrees per any i la identificació cadastral de cada parcel•la.

3- Informar-nos de quines accions d’aplicació de la legalitat a realitzat el vostre servei o Departament incloïen l’Agencia de Residus heu realitzar en lo referit, a expedients sancionadors oberts i sancions realitzades els últims 2 anys.

 

Al departament de Cultura.

 

1- Realitzar una inspecció al llogà dels fets, per verificar l’acció i les seves conseqüències.

2- Exigir als responsables la restitució com indica la Llei de Patrimoni.

3-Aplicar una sanció coercitiva com també preveu la normativa competent.

4- Obrir un expedient disciplinari i sancionador considerant i valorant què la infracció es molt greu, al haver-se produït la destrucció d’un be catalogat com indica la Llei.


Brolla bosc mediterrani amb alzines i brolles
Brolla bosc mediterrani amb alzines i brolles
Pedra pertanyent a les restes arqueològiques de l’antic poblat. que podria ser part d’un moli
Pedra pertanyent a les restes arqueològiques de l’antic poblat. que podria ser part d’un moli