· 

Ipcena vol emprendre accions legals contra l’alcalde d’Alguaire per no retirar una antena de telefonia ”il·legal”


L’entitat ecologista Ipcena ha anunciat que emprendrà accions jurídiques davant la fiscalia contra l’alcalde d’Alguaire, Antoni Perea, per no paralitzar les emissions i enderrocar una antena de telefonia ”il·legal” que hi ha al municipi, al costat d’una zona residencial. Segons Ipcena, l’alcalde té suposada responsabilitat penal en l’exercici de les seves funcions perquè hauria pogut incórrer en ”l’obstaculització i deixadesa ” a l’hora de complir dues sentències fermes que denegaven la llicència per a la instal·lació de l’antena i n’obligaven la seva retirada. Això va ser fa 9 anys i actualment ja hi ha una nova antena de telefonia instal·lada en una altra zona del municipi. Després de fer arribar aquesta demanda al consistori a principis de mes, Ipcena insta a l’alcalde a ordenar enderrocar l’antena de forma ”urgent” en 15 dies des de la rebuda del document de denuncia.

 

Ipcena va ser informada de l’existència i construcció d’una antena de telefonia per a mòbils que es va construir l’any 1996, any en què també va entrar en funcionament. No va ser però fins al juny de 2004 que l’empresa propietària de l’antena va demanar la llicència ambiental, ja que havia estat operant sense aquest tràmit d’obligat compliment. Va ser aleshores quan els serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià, van realitzar diferents informes desfavorables i el 14 d’abril de 2005 l’Ajuntament va denegar la llicència ambiental.Llavors, l’empresa de telefonia va presentar a la denegació de la llicència municipal un contenciós administratiu i aquest va ser desestimat pel jutjat el 13 de febrer de 2007. Les raons van ser atribuïdes a l’alçada de la torre de telefonia, de 27 metres, tot i que el màxim permès és de 14 metres pel pla urbanístic d’Alguaire, en la zona on es troba situada, declarada de sòl residencial, i on la volumetria i l’activitat de l’antena són del tot incompatibles amb la normativa municipal, segons les sentències.Ipcena assegura que el mateix alcalde d’Alguaire, en declaracions als mitjans de comunicacions al desembre de 2007 va manifestar textualment que ”obriria converses amb la companyia per ubicar l’antena en un altre lloc lluny del poble per evitar riscos per la salut”.Quatre anys més tard, el 10 de novembre de 2011, la junta de govern local va aprovar, segons Ipcena, un acord en base al compliment de les dos sentències dictades i de forma clara i concisa s’indicava donar un termini de 20 dies naturals a l’empresa telefònica per desmantellar i cessar definitivament en l’activitat. En cas d’incompliment, s’executaria subsidiàriament al seu càrrec.

 

Ipcena lamenta que despès de passar 9 anys i amb una nova antena ja instal·lada a la partida del Pou d’Alguaire, encara hi ha l’antena vella en peus i en funcionament, amb dos sentències en contra i sense haver lliurat de l’afecció que genera a la població del seu voltant. Per tot plegat, l’entitat ecologista demana a l’alcalde l’enderroc urgent de l’antena telefònica i també que obri un expedient disciplinari sancionador, que tingui en compte en la seva valoració, el benefici obtingut durant els anys que ha funcionat de forma il·legal, exigint també a la companyia una compensació al veïnatge pels efectes o risc de les radiacions produïdes per no haver suspès l’activitat dos mesos després de la sentència del juliol de 2007.