· 

IPCENA denuncia que la Paeria de Lleida a tallat avui arbres al parc de les Basses injustificadament


Avui al mati la Paeria a ordenat tallat uns 7 arbres al parc de les Basses, que considerem en gran part una acció del tot injustificada.

 

Els arbres son de l’espècie pi Blanc (Pinus halepensis), alguns dels de gran port i diàmetre uns 70cm i d’uns 60 anys.

 

Ipcena considera, que el parc de les Basses es troba del tot degradat i especialment el seu arbrat , al qual l’Ajuntament no li presta l’atenció i tasques mínimes que necessita pel seu manteniment, vist que mols dels arbres que es van plantar en el seu moment van ser planifolis, arbres de fulles grans caducifolis com son els xops al trobar-se en una zona de rec, en l’actualitat no es fan ni els recs mínims de manteniment que aquests arbres requereixen, trobant-se en l’actualitat patint un extres hídric que els desenvolupa greus problemes en la seva supervivència.

 

M’entres que per altra part la paeria destina en la rotonda del cementiri uns 10.000m3 pel rec de la gespa, regada amb aigua de boca m’entres que al parc de les basses el rec es agrícola. No estem d’acord en la campanya de política que promou la paeria de crear 4 boscos urbans, quant el propi ajuntament te abandonat un parc arbrat ja existent.

Tampoc estem d’acord en la manca de transparència i informació que dona sobre Questions que ens afecten a nivell ambiental de la ciutat, com la tallada d’aquests arbres on no a hagut cap informació, en aquest sentit ja varem demanar la creació d’una comissió ambiental participativa a nivells municipal on fossin els col·lectius socials afectats a part de l’ajuntament, per facilitar la informació i el treball comú. .

Hauríem de tenir present que la Paeria va signar la Carta de Declaració del Dret a l’Arbre a la Ciutat, que entre altres aspectes indica que “s’ha de situar a l’arbre en el seu paper bàsic, com un dels primers recursos patrimonials de la ciutat”.

 

També us volem recordar que , amb data 29 de maig de 2009, l’Excm. Ajuntament Ple, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida:

 

Els espais arbrats regulen la temperatura i la humitat. Produeixen oxigen i filtren la radiació: a més, absorbeixen els contaminants i esmorteeixen els sorolls. També són el lloc de passeig, de relax o de lleure, imprescindibles encara més a la ciutat de Lleida, al tenir un clima molt calorós a Lleida que afecta a la salud de les persones, especialment si no tenim zones de protecció arbrada.