· 

El moviment ecologista exigeix una conselleria de Medi Ambient en el Govern de la Generalitat


En el document adjunt hi trobareu un manifest en favor que el nou govern restitueixi la Conselleria de Medi Ambient, del tot necessària si com a nou govern de la Generalitat, es vol fer front, de forma decidida, als reptes ambientals crucials que tenim a nivell global i de país.

 

En els últims anys i amb els diferents governs, la política ambiental ha reculat, especialment a causa de la desaparició del Departament de Medi Ambient que s’ha dividit en dos departaments i les disparitats de criteris que els regeixen no han fet possible visualitzar una política clara ambiental i han provocat una paràlisi en l’adequació de les directives europees com per exemple la de Biodiversitat. Catalunya és un dels pocs territoris on encara no disposem de cap llei de Biodiversitat des del 1985 en que es va fer la primera llei d’espais naturals, el mateix passa amb les politiques d’aigües forestals, residus i també hem sofert una forta reculada en l’àmbit de la sensibilització i educació ambiental.

 

Per tots aquests aspectes considerem que Catalunya ha de tenir una conselleria de Medi Ambient que amb veu i pressupost propis, col·loqui el país dins la transversalitat de la resta dels departaments al mateix nivell d’altres països avançats d’Europa vers a la conquesta dels drets ambientals, com a mitjà necessari per garantir un futur millor com a país i al món.

 

Document: http://ipcena.org/ipcena/wp-content/uploads/2016/01/Manifest_Depart.M.A..pdf