· 

Al·legacions presentades contra la planta d’oleàcies de Les Borges Blanques


Ipcena demana al departament de territori que actuï contra la planta d’oleàcies de les borges blanques, de forma cautelar i urgent en base a les competències que li confereix la normativa vigent.

 

Ordenant el tancament temporal de la indústria i realitzant una investigació a fons de la situació actual i dels riscos reals d’una indústria que ha incomplert la base jurídica sobre la que se sosté la seva activitat actual, mitjançant una autorització ambiental.

 

Vista la urgència en l’actuació i en tractar-se d’una indústria classificada com a potencialment contaminadora (tal i com indica el seu llarg historial d’infraccions), en l’incompliment reiterat de la normativa vigent de caràcter ambiental i atenent que els afectat directes són el medi ambient i la salut de les persones:

 

Des d’IPCENA demanem que no s’aprovi el tràmit de l’expedient de canvi no substancial proposat per l’empresa i ho justifiquem de la següent manera:

 

Proposa enraderir l’aplicació de millores ambientals que ja haurien d’estar en funcionament, com és el sistema de mesures que afecten a  la reducció de residus i ala contaminació de l’empresa, per no aplicar la gestió dels residus de les oleàcies amb l’entrada  en funcionament del sistema GDOPROCES per incomplir l’aplicació com a fertilitzant del residu de les oleàcies en no disposar de les terres necessàries.