· 

Restaurant il·legal a la Reserva Natural de Sant Llorenç de Mongai