Ipcena denuncia una extracció d'arids a la Pobla


Ipcena denuncia una extracció d'arids a la Pobla. La terra recollida s'empararà per acabar la carretra de Collegats ...

 

INFO Paratges 4

 

Falta afegir article hemeroteca