Publicacions Pròpies


3 - Publicacions pròpies

 

Octubre - Edició calendari del 2020. Sensibilitzant i formant en la temàtica. Sobre les constel·lacions, des de Catalunya.

 

Novembre - Publicació de la guia “ Pirineus – del Mediterrani a l’Atlàntic.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393