Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar


11. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar

 

11.1. Arrendaments financers

 

L’entitat no te arrendaments financers, ni com a arrendador ni com a arrendatari.

 

11.2. Arrendaments operatius

 

L’entitat no te arrendaments operatius reconegut com a despesa, tret dels lloguers puntuals per fires i exposicions.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393