Memòria 2020


1. Activitat de l’entitat

 

1.1. Identificació

 

L’Associació INSTITUCIÓ DE PONENT PER LA CONSERVACIÓ I L’ESTUDI DE L’ENTORN NATURAL d’ara endavant IPCENA és una organització no governamental, sense afany de lucre, constituïda com Associació amb personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel Títol III del Codi Civil de Catalunya, -Associacions i Fundacions- i està inscrita en el Registre de la Generalitat de Catalunya amb el número 1312 de Lleida. El seu domicili social és a Lleida, plaça Gramàtics, 2, essent el seu NIF G25258393.

 

Fou fundada el 1990. Les seves finalitats, d’acord amb l’article 2 dels estatuts, són realitzar accions per evitar la degradació de l’entorn natural i potenciar la cooperació i solidaritat, entre d’altres.

L'Entitat compta a la data de tancament de l'exercici amb un total de 235 persones associades, de les quals el 40% aproximadament són dones i 60% homes.

 

Els comptes anuals de l'Entitat es dipositen en el registre corresponent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

1.2. Activitats desenvolupades durant l’any

 

L’entitat exerceix principalment les seves activitats de defensa del medi ambient i sensibilització ambiental a la comarca de Lleida.

 

S’han dut a terme activitats de:

 

- Defensa ambiental

- Educació ambiental

- Publicacions pròpies. 

 

 


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393